Informatie over de RG-65

Een snelheidsduiveltje in de notendop.

De ontwikkeling van de klasse.

Bij veel modelzeilers zou de indruk kunnen ontstaan dat het hier om een nieuwe klasse gaat, dat is niet helemaal waar. Men kan eerder spreken van een nog onbekende klasse in Europa.
In Zuid-Amerika is het de oudste en meest voorkomende modelzeilboot. De boot is in 1950 ontwikkeld door de Argentijn Juam Ghersi als vrij zeilende klasse.
Zijn doel was een goed zeilend en eenvoudig te transporteren zeilboot te ontwikkelen.
Zijn berekeningen resulteerden in een scheepslengte van 65 cm met een masthoogte ca. 1 m. Hij noemde de klasse de G-65.
Midden jaren 70 kwam de radio besturing op gang en werd de R aan de klasse toegevoegd de RG-65.
De klasse regels bestaan uit 4 punten:
Monohull
L.o.a. 65 cm +/- 0.5 cm
Masthoogte boven dek 110 cm
Zeil opp. 0.225 m²
Verder is alles toegestaan wat niet nadrukkelijk verboden is. Van eenvoudige knikspant tot een lichtgewicht Carbon.
Het gewicht zal tussen de 1000 en 1200 gram uitkomen. Een super lichtgewicht bouwer kan wellicht op 800 gram uitkomen.
Als men bedenkt dat een scheepje met deze bijzonder goede zeileigenschappen er 50 jaar over gedaan heeft hier “ontdekt” te worden mag dat opvallend genoemd worden.
In Spanje varen nu ongeveer 100 boten, in Portugal en Frankrijk zijn de eerste RG-65-ers waargenomen.
In Duitsland is al enige jaren een actieve klasse organisatie aanwezig, gestart door Rainer Blank.
Er zijn ongeveer 115 geregistreerde zeilers actief, in het zuiden bij het meer van Constance samen met de Zwitsers, in het noorden een groep van 25 zeilers en in het westen een groep van 20 zeilers. In het oosten is om Berlijn een groep geformeerd.
De aansturing wordt gedaan door Uwe Koch (Hamburg), Arne Semken (Lübeck) en Joachim Pelka, (Berlijn). Hun website is http://www.rg-65.de/
De RG-65 is de uitgelezen boot voor mensen die een aanvang met modelbouw en zeilen willen maken. Eenvoudig te bouwen voor een lage prijs ( € 50.- )met uitzonderlijke goede zeileigenschappen.
Er is een open klasse structuur waardoor er vele modellen (die aan de simpele klasse regels voldoen ) worden toegelaten.
Wij zullen ons inzetten zoveel mogelijk informatie over dit charmante scheepje te verstrekken.

Dick.

vrijdag 8 juli 2016

"RG-65" Klasse Regels.
De "RG-65" is een Radiografisch bestuurbare zeilboot, waar alles is toegestaan wat niet nadrukkelijk verboden is door onderstaande regelgeving.


1 ALGEMEEN.
1.1 Doel van de regelgeving.

1.1.1 Het is de bedoeling van dit reglement vrijheid en ruimte te geven om een radiografisch bestuurbaar model zeilschip te ontwerpen en bouwen waarvan de lengte 65 cm +/- 0.5 cm zal zijn, met een mast hoogte van maximaal 110 cm boven dek en een maximaal zeiloppervlak van 2250 cm ². 1.1.2 De klasse "RG-65" is een ontwikkeling klasse, dus alles is toegestaan, wat niet nadrukkelijk verboden is in dit reglement. 1.2 De meeteenheden. 1.2.1 Alle afmetingen zullen gemeten worden in centimeters, met een nauwkeurigheid van 1 decimaal (dat is gelijk aan meten in mm), en het resultaat van de oppervlakte berekeningen wordt afgerond op de dichtstbijzijnde cm ². 1.2.2 Maximum en minimum zijn absolute waarden, zonder tolerantie. 1.3 Grafische beschrijving. 1.3.1 Aanhangsels 1, 2, 3 en 4 zijn onafscheidelijk deel van deze regels en beschrijf de grafisch weergegeven tekeningen.
2 Administratie.
2.1 In overeenstemming met de normen van de RG 65 I.C.A. (International Class Association.)
3 ROMP. 3.1 Algemeen. 3.1.1 De "RG-65" is een enkelromp schip. 3.2 Romp. 3.2.1 De romp zal geen dwarsscheepse holtes in de onderkant van de romp oppervlakte hebben die groter zijn dan 0.3 cm wanneer ze evenwijdig aan de waterlijn wordt gemeten.
3.2.2 Op de boeg van het schip vanaf het dek, zal een stootbumper ter bescherming tegen aanvaringen van boeghoogte tot waterlijn zijn, met een lengte van ten minste 0,5 + / - 0,1 cm met een breedte van 0,3 cm, van flexibel materiaal (silicone rubber, elastisch schuim, etc.).
4 Kiel, Ballast en Roer. 4.1 Kiel. 4.1.1 De kiel zal worden bevestigd in de hartlijn van de romp en niet verplaatsbaar zijn. Het mag afneembaar zijn voor vervoer van het model.
4.1.2.Ballast gewicht is vrij 4.2 Roer. 4.2.1 Het roer zal worden bevestigd in de hartlijn van de romp, en zal slechts op een as gemonteerd zijn in de hartlijn van de romp, en mag niet uitsteken buiten de romp.
5 Tuig.
5.1 Definitie. 5.1.1 Het tuig wordt gevormd door de rondhouten met hun hulpstukken, staand want en zeilen. 5.1.2 Een windvaan of wind vaantje maakt geen deel uit van het tuig. 5.2 Algemeen. 5.2.1 Geen enkel deel van tuig zal verder uitsteken dan de boeg, noch buiten de achtersteven van de boot, noch tot meer dan 110 cm hoog boven de bovenzijde van het dek. 5.2.2 De boot zal niet meer dan 2250 cm ² zeil voeren. 5.2.3 Het vaartuig mag worden uitgerust met maximaal 3 (drie) set zeilen A, B en / of C, die elk niet meer dan 2250 cm ² totale oppervlakte zijn. 5.2.4 De afmetingen en oppervlakken van elk zeil zal worden aangegeven vóór aanvang van de races van de dag of het kampioenschap, vergezeld van een silhouet van elk zeil getekend op van papier, schaal 1:1. 5.3 Rondhouten. 5.3.1 Alle rondhouten mogen niet groter zijn dan een cirkel met een diameter van 1.2 cm 5.3.2 Bevestigingen voor de tuigage (lummelbeslag, zalingen en andere onderdelen) zijn geen onderdeel van de rondhouten.
6 Zeilen.
Regel 6.1. 6.1.1 Voor de berekening van het zeiloppervlak zal elk zeil worden verdeeld in trapeziumvormen en/of driehoeken, waarvan de oppervlakken moeten worden toegevoegd of worden afgesneden.
6.1.2 De trapeziumvormen en/of driehoeken behoren tot het zeil. Wanneer de hoeken van het zeil worden afgerond met een scherpe bocht wordt de hoek van de nabijgelegen punt het snijpunt van de natuurlijke verlengingen van het figuur gebruikt. 6.1.3 Als de rand van het zeil een boog vormt van meer dan 0,2 cm op de zijkant van het trapezium of driehoek, zal het segment van de resulterende boog worden opgenomen in de oppervlakteberekening. 6.1.4 De gedeeltelijke oppervlakken die overeenkomen met de afdelingen worden als volgt berekend: a) Eenvoudige trapeziumvorm: (B0 + B1) x h / 2 b) Aaneengesloten trapeziumvorm, allemaal dezelfde hoogte: (B0 / 2 + B1+ Bn / 2) x h c) Driehoeken: Bt x Ht / 2 d) Segmenten van Arc: C x f / 1,5 Waar: (B0, B1, Bn = Breedte van het trapezium), (h = Hoogte van het trapezium), (Bt = Basis van de driehoek), (C = Koorde van het segment van de boog), (f = Pijl van het segment van de boog) 6.2 Controle van de afmetingen. 6.2.1 Elke zeil heeft merktekens die de uitersten punten van de afdelingen die zijn gebruikt voor de berekening van het oppervlak. 6.2.2 De afmetingen zijn gemeten en / of geverifieerd van rand tot rand over het doek. 6.2.3 Er zal minimale spanning worden toegepast om de zeilen als dat noodzakelijk is om rimpels glad te trekken voor meting. 6.2.4 Bij het controleren van de opgegeven maten, is een tolerantie van 0,5 cm toegelaten in de totale meting (schoothoek naar halshoek naar tophoek), en 0,2 cm in gedeeltelijke metingen (basis, hoogtes en pijlen van de deelsectoren). 6.3 Identificatie tekens. 6.3.1 De boot heeft een zeilnummer in het midden van ieder zeil, stuurboord boven. Afmeting minstens 8 cm hoog en 0.8 cm dik.
6.3.2 Het gemeten oppervlak van elke zeil zal worden aangebracht op een onuitwisbare wijze dicht bij de halshoek
. 6.3.3 De boten tonen een klasse teken in hun grootzeil. 6.3.4 Het klasse teken zal worden geplaatst in het bovenste gedeelte van het grootzeil, met de voorgeschreven afmeting van 4 cm bij 4,5 cm.
6.3.5 Het land kenmerk bevindt zich op het onderste deel van het grootzeil, stuurboord boven en is ten minste 4 cm hoog.
7 Afstandsbesturing

7.1 Algemeen. 7.1.1 De radiobesturing heeft 2 (twee) controle functies. Eén functie is alleen voor het roer, en de andere alleen voor de zeilen. 7.1.2 Tijdens de races van de dag of evenement, zal gebruik gemaakt worden van alleen de gemeten zeilen, één kiel (met ballast) en een roer. 7.2 Vervangingen. 7.2.1 Geen component van de boot of de uitrusting daarvan, met uitzondering van de batterijen van de uitrusting voor de radiobesturing, wordt vervangen tijdens de races van de dag of evenement, behalve als het onderdeel is defect geraakt of verloren gegaan tijdens het evenement en dat de wedstrijdleiding van mening is dat deze breuk of verlies echt toevallige en per ongeluk is. 7.2.2 Er is geen beperking over de vervanging van RC apparatuur en batterijen tijdens de races van de dag.


In werking getreden: Datum

maandag 5 oktober 2015

Bulletin


Een hobby,

Onder een hobby wordt in het algemeen een ontspannende activiteit verstaan die
men in zijn vrije tijd uitoefent en die men graag doet.
Hobby's worden uitgeoefend uit interesse en voor het plezier, niet als betaald werk.
Voorbeelden zijn het verzamelen van bijvoorbeeld postzegels of het beoefenen van een sport.
Het praktiseren van een hobby kan leiden tot een aanzienlijke kennis, ervaring en vaardigheid.
Persoonlijke voldoening staat echter voorop.
Het beoefenen van een hobby kan een kalmerend en therapeutisch effect hebben.
Een hobby kan ook uit de hand lopen en een obsessie vormen.

Dit is wat de Wikipedia zegt van een hobby.
Modelzeilen is bij uitstek onder deze noemer te vangen, let wel, het kan kalmerend zijn maar dat is niet verplicht.
Bij het RG 65 zeilen signaleer ik trends die bij de IOM al geruime tijd gebruikelijk zijn en die ik bedenkelijk vind.
Er verschijnen op internationale wedstrijden steeds meer vernuftige bouwers/zeilers die razendsnelle scheepjes ontwikkelen die na bewezen winstkansen massaal in de verkoop gaan om zodoende een bedrijfje te starten.
Dat is begrijpelijk. Een lucratief handeltje is altijd leuk om te ontwikkelen.
Omdat de tekeningen niet openbaar worden gemaakt word je verplicht om minstens het rompje van de bedenker te kopen om de tekening ook te bemachtigen.
Bij de IOM is er soms een schijnbaar overtuigend snelle boot die veel eerste plaatsen vaart, het jaar daarop heeft bijna iedereen die boot gescoord zodat het wel een eenheidsklasse lijkt te zijn geworden.
Dat gaat goed tot er een nog snellere boot in de baan komt, massaal wordt het vermoedelijk nog snellere model aangeschaft enz. enz.
Vaak is het laatste schip in het klassement ook van het nieuwe super snelle type maar met een minder gewiekste zeiler aan de knuppels.   
Waarschijnlijk is dit mede de oorzaak van het ter ziele gaan van de IOM klasse in Nederland.
Het zijn vaak kant en klare scheepjes waar wel een prijskaartje aanhangt.
Zo kost de RG 65 Argon van G. Bantock ongeveer € 3000.- compleet met drie tuigen, dat dan weer wel.
Dat is niet onredelijk duur, de ontwikkeling en bouw van een scheepje is zeker geen sinecure en mag derhalve best een paar centen kosten.
Hoewel je voor dat bedrag op marktplaats ook een heel aardig  kajuitjachtje koopt.
Voor mij is modelzeilen ook het ontwerpen en bouwen van een scheepje. Van de eerste streep op papier tot de tewaterlating zit een ontwikkelingsproces met veel voetangels en klemmen die kunnen leiden tot een goed varend scheepje en liefst ook een beetje rap.
Misschien is het een idee om op officiële wedstrijden uitsluitend bootjes toe te laten waarvan de tekening openbaar beschikbaar is. Op die manier is het voor iedereen mogelijk een competitief bootje te bouwen of in componenten aan te schaffen, binnen een redelijk budget.
Het mag wat mij betreft niet zo worden dat degene die bereid is het meeste geld op het kleed te leggen ook automatisch de winnaar wordt. Dat is in de  zeilsport al eerder een dingetje geweest. Lang geleden werd er gevaren in de J klasse door "The Sailing Miljonairs" of nu nog steeds in" The America Cup", machtige zakelijke syndicaten die veel zeilplezier
om zeep gebracht hebben.
Het heeft uiteraard ook sommige technische ontwikkelingen bespoedigd maar het prijskaartje was enorm.
Het gaat mij erom dat de RG 65 een makkelijk toegankelijk klasse blijft zodat iedereen, ook met een klein budget, competitief mee kan doen. De RG 65 is bij uitstek een klusklasse met veel vrijheid binnen de regelgeving, lekker pielen in de werkplaats of aan de keukentafel en kijken of het werkt of dat het toch misschien heel anders moet.
Zo is het bedoeld en zo zou het eigenlijk ook moeten blijven.
Wat mij betreft dan en dat noemt men dan een HOBBY!

Dick.

Open RG-65: Bouw

Omdat er een explosieve bouwlust in onze prille RG-65 groep is losgebarsten, wil ik enige bouw ideeën ventileren.
Het is om het even welk scheepstype gebouwd gaat worden, rondspant, knikspant of multi knik, nauwkeurig bouwen is belangrijk.
De materiaal keuze heeft hier wel enige invloed op, het zelf bouwen van carbon of polyester is vele malen moeilijker dan een eenvoudig knikspantje van vliegtuigtriplex.
Het is een illusie te veronderstellen dat een carbon of polyester bootje belangrijk lichter in gewicht zal uitvallen dan een scheepje van vliegtuig triplex.
Een scheepje van carbon zal alleen sterker zijn. We varen met stootbumpers en de impact van aanvaringen is over het algemeen gering, alleen tijdens transport of bij omvallen is carbon in het voordeel.
Wie nauwkeurig bouwt let op het gewicht. De enige plaats waar gewicht moet zitten is in het loodbulpje.
De bemanning van een Volvo Oceaan jacht zaagt de tandenborstel zelfs af om gewicht te besparen. ( of is dit een broodje aap verhaal?)
Een kale RG-65 romp bouwen onder de 100 gram is meestal geen probleem, maar dat is nog geen varend schip. Al knutselend vliegen de grammen erbij. Vraag je bij iedere toevoeging af, is het wel noodzakelijk of kan het lichter.
De binnenschaal afwerken met een dun laklaagje is beter dan een plons epoxy.
Hoewel dat laatste de stevigheid wel enigszins ten goede kan komen, bovendien zit het meeste onder de waterlijn.
Veel constructies van hout of kunststof met lijm en of epoxy leveren vaak overgewicht op.
Bedenk dat de verflaag en plamuur voor de gehele romp afwerking de 50 gram kan bereiken en dat is ongeveer evenveel als de volledige tuigage!
Een onoverkomelijk gewichtig onderdeel is het setje elektronica met batterijen en weegt ongeveer 170 gram. ( Kan ook wel lichter. )
Een iets te zware boot is niet per definitie trager dan een lichtgewicht. Een zwaardere boot springt minder snel aan maar loopt langer door.
Bij wat sterkere wind en meer golfslag kan een wat zwaardere boot in het voordeel zijn.
Omdat het meest gevaren wordt op water met weinig golfslag met veelal lichtweer gaat mijn persoonlijke voorkeur uit naar een bootje dat flink ge-SonjaBakkert heeft.

Dick.

Regels; Nederlandse versie


"RG-65" Klasse Regels.
De "RG-65" is een Radiografisch bestuurbare zeilboot, waar alles is toegestaan wat niet nadrukkelijk verboden is door onderstaande regelgeving.
1 ALGEMEEN.
1.1 Doel van de regelgeving.
1.1.1 Het is de bedoeling van dit reglement vrijheid en ruimte te geven om een radiografisch bestuurbaar model zeilschip te ontwerpen en bouwen waarvan de lengte 65 cm +/- 0.5 cm zal zijn, met een mast hoogte van maximaal 110 cm boven dek en een maximaal zeiloppervlak van 2250 cm ².
1.1.2 De klasse "RG-65" is een ontwikkeling klasse, dus alles is toegestaan, wat niet nadrukkelijk verboden is in dit reglement. 1.2 De meeteenheden. 1.2.1 Alle afmetingen zullen gemeten worden in centimeters, met een nauwkeurigheid van 1 decimaal (dat is gelijk aan meten in mm), en het resultaat van de oppervlakte berekeningen wordt afgerond op de dichtstbijzijnde cm ².
1.2.2 Maximum en minimum zijn absolute waarden, zonder tolerantie.
1.3 Grafische beschrijving.
1.3.1 Aanhangsels 1, 2, 3 en 4 zijn onafscheidelijk deel van deze regels en beschrijf de grafisch weergegeven tekeningen.
2 Administratie.
2.1 In overeenstemming met de normen van de RG 65 I.C.A. (International Class Association.)
3 ROMP.
3.1 Algemeen.
3.1.1 De "RG-65" is een enkelromp schip.
3.2 Romp.
3.2.1 De romp zal geen dwarsscheepse holtes in de onderkant van de romp oppervlakte hebben die groter zijn dan 0.3 cm wanneer ze evenwijdig aan de waterlijn wordt gemeten.
3.2.2 Op de boeg van het schip vanaf het dek, zal een stootbumper ter bescherming tegen aanvaringen van boeghoogte tot waterlijn zijn, met een lengte van ten minste 0,5 + / - 0,1 cm met een breedte van 0,3 cm, van flexibel materiaal (silicone rubber, elastisch schuim, etc.).
4 Kiel, Ballast en Roer.
4.1 Kiel.
4.1.1 De kiel zal worden bevestigd in de hartlijn van de romp en niet verplaatsbaar zijn. Het mag afneembaar zijn voor vervoer van het model.
4.1.2.Ballast gewicht is vrij
4.2 Roer.
4.2.1 Het roer zal worden bevestigd in de hartlijn van de romp, en zal slechts op een as gemonteerd zijn in de hartlijn van de romp, en mag niet uitsteken buiten de romp.
5 Tuig.
5.1 Definitie.
5.1.1 Het tuig wordt gevormd door de rondhouten met hun hulpstukken, staand want en zeilen.
5.1.2 Een windvaan of wind vaantje maakt geen deel uit van het tuig.
5.2 Algemeen.
5.2.1 Geen enkel deel van tuig zal verder uitsteken dan de boeg, noch buiten de achtersteven van de boot, noch tot meer dan 110 cm hoog boven de bovenzijde van het dek.
5.2.2 De boot zal niet meer dan 2250 cm ² zeil voeren.
5.2.3 Het vaartuig mag worden uitgerust met maximaal 3 (drie) set zeilen A, B en / of C, die elk niet meer dan 2250 cm ² totale oppervlakte zijn.
5.2.4 De afmetingen en oppervlakken van elk zeil zal worden aangegeven vóór aanvang van de races van de dag of het kampioenschap, vergezeld van een silhouet van elk zeil getekend op van papier, schaal 1:1.
5.3 Rondhouten.
5.3.1 Alle rondhouten mogen niet groter zijn dan een cirkel met een diameter van 1.2 cm
5.3.2 Bevestigingen voor de tuigage (lummelbeslag, zalingen en andere onderdelen) zijn geen onderdeel van de rondhouten.
6 Zeilen.
Regel 6.1.
6.1.1 Voor de berekening van het zeiloppervlak zal elk zeil worden verdeeld in trapeziumvormen en/of driehoeken, waarvan de oppervlakken moeten worden toegevoegd of worden afgesneden.
6.1.2 De trapeziumvormen en/of driehoeken behoren tot het zeil. Wanneer de hoeken van het zeil worden afgerond met een scherpe bocht wordt de hoek van de nabijgelegen punt het snijpunt van de natuurlijke verlengingen van het figuur gebruikt.
6.1.3 Als de rand van het zeil een boog vormt van meer dan 0,2 cm op de zijkant van het trapezium of driehoek, zal het segment van de resulterende boog worden opgenomen in de oppervlakteberekening.
6.1.4 De gedeeltelijke oppervlakken die overeenkomen met de afdelingen worden als volgt berekend: a) Eenvoudige trapeziumvorm: (B0 + B1) x h / 2 b) Aaneengesloten trapeziumvorm, allemaal dezelfde hoogte: (B0 / 2 + B1+ Bn / 2) x h c) Driehoeken: Bt x Ht / 2 d) Segmenten van Arc: C x f / 1,5 Waar: (B0, B1, Bn = Breedte van het trapezium), (h = Hoogte van het trapezium), (Bt = Basis van de driehoek), (C = Koorde van het segment van de boog), (f = Pijl van het segment van de boog) 6.2 Controle van de afmetingen.
6.2.1 Elke zeil heeft merktekens die de uitersten punten van de afdelingen die zijn gebruikt voor de berekening van het oppervlak.
6.2.2 De afmetingen zijn gemeten en / of geverifieerd van rand tot rand over het doek.
6.2.3 Er zal minimale spanning worden toegepast om de zeilen als dat noodzakelijk is om rimpels glad te trekken voor meting. 6.2.4 Bij het controleren van de opgegeven maten, is een tolerantie van 0,5 cm toegelaten in de totale meting (schoothoek naar halshoek naar tophoek), en 0,2 cm in gedeeltelijke metingen (basis, hoogtes en pijlen van de deelsectoren).
6.3 Identificatie tekens.
6.3.1 De boot heeft een zeilnummer in het midden van ieder zeil, stuurboord boven. Afmeting minstens 8 cm hoog en 0.8 cm dik.
6.3.2 Het gemeten oppervlak van elke zeil zal worden aangebracht op een onuitwisbare wijze dicht bij de halshoek
6.3.3 De boten tonen een klasse teken in hun grootzeil.
6.3.4 Het klasse teken zal worden geplaatst in het bovenste gedeelte van het grootzeil, met de voorgeschreven afmeting van 4 cm bij 4,5 cm.
6.3.5 Het land kenmerk bevindt zich op het onderste deel van het grootzeil, stuurboord boven en is ten minste 4 cm hoog.
7 Afstandsbesturing
7.1 Algemeen.
7.1.1 De radiobesturing heeft 2 (twee) controle functies. Eén functie is alleen voor het roer, en de andere alleen voor de zeilen.
7.1.2 Tijdens de races van de dag of evenement, zal gebruik gemaakt worden van alleen de gemeten zeilen, één kiel (met ballast) en een roer.
7.2 Vervangingen.
7.2.1 Geen component van de boot of de uitrusting daarvan, met uitzondering van de batterijen van de uitrusting voor de radiobesturing, wordt vervangen tijdens de races van de dag of evenement, behalve als het onderdeel is defect geraakt of verloren gegaan tijdens het evenement en dat de wedstrijdleiding van mening is dat deze breuk of verlies echt toevallige en per ongeluk is. 7.2.2 Er is geen beperking over de vervanging van RC apparatuur en batterijen tijdens de races van de dag.
In werking getreden: 2010